Integritetspolicy

Vi skyddar din integritet och vill att du ska känna dig trygg när du anförtror din personliga information. Vår integritetspolicy är baserad på gällande dataskyddslagstiftning och tydliggör hur vi arbetar för att ta tillvara dina rättigheter och integritet. 

Behandling av personuppgifter

När du använder vår webbplats eller på annat sätt är vi i kontakt med oss, till exempel genom köp av våra produkter och tjänster kommer Atechio att behandla dina personuppgifter. Nedan hittar du information om vilken typ av personuppgifter som samlas in, skälen till varför vi samlar in informationen och dina rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter.

Syftet med vår datainsamling och vilka typer av data vi samlar in

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för olika ändamål, beroende på din relation till oss och hur vi kommer i kontakt med dig. Vi samlar in personlig information för följande ändamål: När vi skickar ut allmän information såsom nyhetsbrev och information om vår verksamhet svarar vi på inkommande förfrågningar och gör affärer där vi samlar in namn, telefonnummer, adress, e-postadress och annan personlig information relaterad till företag som kan behövas. Behandlingssyftet är baserat på det berättigade kommersiella intresset att hjälpa dig med din förfrågan.

När vi rekryterar nya medarbetare samlar vi in CV, referenser och intyg. Behandlingen av uppgifter baseras på ditt samtycke. Om du inte vill ha någon allmän information, utskick eller nyhetsbrev från oss i framtiden kan du enkelt avregistrera dig direkt i e-nyhetsbrev eller genom att skicka din förfrågan och information till [email protected].

Extraktion av personligt data till andra

Vi kommer inte att lämna ut din personliga information till andra om det inte finns en rättslig skyldighet för sådan information. Exempel på avslöjande kan vara ett avtal med dig eller juridisk grund i lagen som instruerar oss att lämna ut informationen. Atechio använder databehandlare för att samla in, lagra eller på annat sätt behandla data. I sådana fall har vi ingått databehandlingsavtal för att säkerställa informationssäkerhet i alla aspekter av databehandling. Personuppgifter behandlas för att hantera beställningar och leverera tjänster till våra kunder. Behandlingen av personuppgifter utförs i vårt eget datasystem. All behandling av uppgifter som utförs av oss sker inom EU/EES-området.

Lagringsperiod

Vi lagrar endast dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för det ändamål för vilket uppgifterna samlades in. Detta innebär till exempel att personuppgifter baserade på ditt samtycke kommer att raderas om du återkallar ditt samtycke. Dina rättigheter när vi behandlar dina personuppgifter – Du har rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter som behandlas av oss. Du har även rätt att ha begränsningar i behandlingen, direkt invändning mot behandlingen och ha rätt till dataöverföring. Du kan läsa mer om omfattningen av dina rättigheter på Datainspektionens webbplats: https://www.datainspektionen.se . För att använda eller upprätthålla dina rättigheter måste du kontakta oss med hjälp av ovanstående kontaktinformation. Vi kommer att svara på din förfrågan så snart som möjligt. Du kan alltid återkalla ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter. Det enklaste sättet att återkalla ditt samtycke att kontakta oss med hjälp av ovanstående kontaktinformation.

Klagomål

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte överensstämmer med det beskrivna sättet här eller på annat sätt som inte följer den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Information om hur du kontaktar myndigheten hittar du på deras webbsidor: https://www.datainspektionen.se Vid ändring av våra tjänster eller ändring av personuppgiftsförordningen kan detta leda till ändringar i informationen som finns häri. Om vi har dina kontaktuppgifter kommer vi att göra dig medveten om dessa ändringar.