Produkt och leveransvillkor

Atechio följer Sveriges Reklamförbunds allmänna föreskrifter för leverans av ljusskyltar. http://www.ljusreklamforbundet.se 

Här kan du läsa våra Produkt- och Leveransvillkor:

 1.1 Kvalitetskrav. Produkterna är tillverkade enligt god marknadssed och uppfyller de kvalitetskrav och specifikationer som särskilt avtalats mellan parterna eller som anges i bilagan. Vidare uppfyller produkterna alltid de krav på kvalitet, märkning etc. som följer lagar och förordningar. 

1.2 Produktgarantier. Atechio garanterar att:

  1. Produkterna är tillverkade i enlighet med specifikationerna och att produkterna fungerar enligt specifikationerna och övriga material som tillhandahålls av Atechio.
  2. Produkterna har de egenskaper som specificeras av Atechio.
  3. Produkterna uppfyller de kvalitetskrav som anges i kontraktet eller följer lagar och förordningar, alla belysningsanordningar är CE-märkta enligt standardförfarande.
  4. Produkterna överensstämmer med proverna, beskrivningarna och annan information som tillhandahålls av Atechio.
  5. Atechio är medveten om och följer GDPR avseende registrering, utvärdering, godkännande och begränsning i enlighet med lokala bestämmelser.
  6. Atechio ansvarar för fel och defekter som uppstår under garantitiden och ska korrigera defekter i design, material och montering.
  7. Atechios åtagande gäller defekter och brister som uppstår inom två (2) år efter leverans avseende färgskiftningar i material som akryl, pulverlackerad aluminium och vinyl.
  8. Garanti på ljuskällor (LED) är fem (5) år, övriga ljuskällor är ett (1) år.
  9. Elektronik/trafos och elkablar har tre (3) års garanti.

 

Garantin täcks inte av skador orsakade av vårdslös hantering, otillräckligt/brist på underhåll eller utsatt för yttre påverkan såsom hård vind över 21 m/s, starkt solljus och/eller stora temperaturförändringar. Inga garantier ges på flaggor då detta är en förbrukningsvara. Vi kommer självklart att åtgärda fel som kan hänföras till fabrikationsfel omgående.

1.3 Installationsgaranti – Atechio lämnar 2 års garanti på utförda installationer. Garantitiden för monterad väggvinyl ges endast efter ett tidigare godkänt installationstest. Installationsunderlaget måste uppfylla produktens specifikationskrav.

Se ytterligare information under punkt 6. Provtryck.

2.1 Om Atechio bryter mot de garantier eller krav som avses i punkt 1, ska Atechio utan dröjsmål och på kundens begäran avhjälpa defekten, ersätta den defekta produkten med en ny felfri produkt eller återbetala kunden för den defekta produkten .

Eventuell reklamation av synliga skador och defekter ska göras senast 8 dagar efter leverans. Produkten måste granskas och godkännas av Atechio. Atechio ansvarar för reproduktion/reparation så snart som möjligt efter godkänd reklamation. Det måste finnas en rimlig tid för eventuell reproduktion/reparation.

Vid fraktskador ska detta noteras på fraktsedeln vid mottagandet av leverans och både mottagaren och chauffören ska skriva under. Avsändaren kontaktas sedan. 

Vid eventuell saknad vara ska detta omgående anmälas till avsändaren. Det måste finnas en rimlig tid för eventuell reproduktion. Speditören har 30 dagar på sig att spåra försvunnet gods. Atechio ersätter inte merkostnader för exempelvis montering, expressfrakt etc. i samband med saknade varor.

För beställningsvärden på vinyl över 10 000 kr rekommenderas ett gratis fysiskt provtryck för godkännande. Ordervärde under 10 000 kr debiteras för provtryck med 1 200 kr varav 50% krediteras vid beställning. Testet måste pågå i minst 14 dagar för att säkerställa rätt materialval för respektive installationsunderlag. I avsaknad av provtryck godkänns inga tryckfelsreklamationer, inga tryckfel godkänns då det inte finns tid för godkännande av provtryck.

Atechio är fri från alla skador i vilka Force Majeure åberopas. Exempel på sådana omständigheter kan vara krig, statliga ingripanden, oroligheter, begränsningar av energiförsörjningen, störningar på arbetsmarknaden, förbud, olyckor.