KVD digitalskärm.

Kvdbil flyttar sitt huvudkontor till nya lokaler i Göteborg

Flytten blev inte speciellt lång från Kilsgatan 4 till Kilsgatan 3 i Göteborg men med bättre anpassade lokaler på ett plan blir detta optimalt för verksamheten och all personal.  

Kvdbil ville ha en kontorsmiljö som speglar deras verksamhet och profil som vägledande förnyare inom e-handel av begagnade bilar, ägare av värderingsföretaget Bilpriser och husbils- och husvagnsförsäljaren Forsbergs Fritidscenter. Utifrån en ”brief” hur Kvdbil ville profilera sitt kontor tog Atechio fram förslag på skyltar, dörrprofilering och designad kontrastmärkning mm som rimmar med Kvdbil:s profil samt installation av PlayIpp:s mjukvara till alla digitala skärmar.

Dörrdekor på KVDs huvudkontor i Göteborg.

För att personal enkelt skall hitta till olika konferensrum, vilorum och tystarum har man namngivit varje ”dörr” med olika ord och begrepp som anspelar till fordon- och transportbranschen. Ett exempel är konferensrummet ”V8an” som på ett tydligt sätt med färg och text beskriver vad en V8 är samt dess historia:

En V8 är en åttacylindrig V-motor som förekommer i vissa större personbilar och lätta lastbilar. Motorn har två cylinderbankar med fyra cylindrar per bank, vilka vanligen är vinklade från varandra med en vinkel på 90 grader. Den första serieproducerade V8an introducerades av Cadillac år 1914, men motorkonfigurationen är kanske mest förknippad med att den introducerades i Ford-modellerna på 1930-talet, vilket gav bilmärket en marknadsledande position.

I Atechio:s uppdrag ingick design, original, produktion och montage samt installation av mediaspelare som innehåller PlayIpp:s mjukvara till alla digitala skärmar.

Vi tackar Kvdbil för uppdraget och ser fram emot nästa projekt!

Rekommenderade artiklar